Skip to Main Content

Southeast Asian Rare Books and Manuscripts in the Asian Reading Room at the Library of Congress

Vietnamese materials

Rare Materials Notice: This collection contains many rare books, manuscripts, and other unique items that are only accessible in the Asian Reading Room by advance appointment. To schedule an appointment, contact reference staff through Ask a Librarian. Researchers should review the Asian Division's Rare Book Policy prior to their appointment. Links to titles of rare books and manuscripts on this page will retrieve fuller bibliographic information from the Library of Congress Online Catalog.

The Southeast Asian Rare Book Collection contains several original Vietnamese books written in Chữ Nôm script. These texts were originally donated to the Library of Congress by the French colonial authorities in Hanội, which was then the administrative capital of French Indochina. In 1918, the Director of l'École Française d'Extrême-Orient in Hanội, Claude-Eugène Maitre donated some works. In 1920, additional works were donated. All of these books were printed from the Nguyễn dynasty's palace blocks making them historically significant and warranting attention by scholars and researchers.

The collection also has more recent reproductions of Vietnamese Chữ Nôm works. These are listed on a separate "Vietnamese Nôm reproductions" tab below. They were reprinted on Vietnamese rice paper by the Institute of Han Nôm Studies in Hanội.

This page also lists other Vietnamese rare books and missionary texts. These range from French colonial era works, to mini-book Christian works, to poetry, to a signed copy of Võ Nguyên Giáp's account of the epochal 1954 Battle of Điện Biên Phủ.

The ephemera collections include the Paul Mus Papers and the USIA Cold War-era Vietnamese collection. The Paul Mus Papers include newspaper clippings, government reports and communications spanning the end of World War II including Vietnam, but also touching on Cambodia and Laos, too. Documents by different governments are found in the collection including the provisional government of the Republic of Cochinchina and the Democratic Republic of Vietnam.

List of Vietnamese rare books

Title Call Number Date
Bạch Vân Am thi tập PL4378.9.N4484 B28 2007 SEA Cage [2007]
Bạch viên thi tập PL4378.6 .B325 2007 [2007]
Bình Sơn Lãnh Yến diễn âm PL2699.P56 V5 2007 [2007]
Chinh phụ ngâm PL4378.9.D33 C49 2007 SEA Cage [2007]
Chinh phụ ngâm khúc PL4378.9.D33 C53 2007 SEA Cage [2007]
Cung oán ngâm khúc PL4378.9.O5 C8 2007 SEA Cage [2007]
Cung oán thi PL4378.9.N51678 C86 2007 SEA Cage [2007]
Đại Nam cao tăng truyện BQ498 .D35 2007 [2007]
Đại Nam chính biên liệt truyện nhị tập DS556.82 .D34 2007 [2007]
Dân ca cổ điệu khúc PL4378.8 .D2 2007 SEA Cage [2007]
Diệu liên tập PL4378.9.M2715 D54 2007 SEA Cage [2007]
Gia Định thành thông chí DS559.92.G52 T743 2007 [2007]
Hạnh Thục ca PL4378.6 .H36 2007 [2007]
Hồ Xuân Hương kháo tài liệu PL4378.9.H5425 Z684 2007 SEA Cage [2007]
Hoan Châu phong thổ thoại DS559.92.N46 H625 2007 [2007]
Hoàng Lê nhất thống chí DS556.7 .H59 2007 [2007]
Hoàng Việt tăng san tan luật KPV134 .H64 2007 [2007]
Hồn Việt DS556.42 .H69 2003 [2007]
Hồng Đức quốc âm thi tập PL4378.9.L373 H3 2007 SEA Cage [2007]
Kim Vân Kiều tân truyện PL4378.9.N5 K5337 2007 SEA Cage [2007]
Lịch khoa tứ lục PL4378.8 .L54 2007 SEA Cage [2007]
Lĩnh Nam chích quái GR313 .L56 2007 [2007]
Minh Mệnh ngự chế văn DS556.8 .M56 2007 [2007]
Minh Mệnh văn vũ lưỡng ban quan chế JQ847 .M56 2007 [2007]
Ngục trung nhật ký PL2764.O115 Y8 2007 [2007]
Ông Ninh cổ truyện DS556.72 .O65 2007 [2007]
Phạm Công tân truyện PL4378.9.P43 2007 SEA Case [2007]
Tân biên Truyền kỳ mạn lục : tăng bổ giải âm tập chú PL4378.9.N499 T735 2007 SEA Cage [2007]
Thiên Nam ngữ lục ngoại kỉ DS556.5 .T45 2007 [2007]
Thiên Nam tiệp chú ngoại kỷ sử lược

CS1236 .T45 2007

[2007]
Thiên uyển tập anh BQ498 .T55 2007 [2007]
Thiệu Trị ngự chế thi Collection 3 PL4378.9.T5727 T45 2007 SEA Cage [2007]
Trúc Lâm tông chỉ nguyên thanh BQ9800.T782 T78 2007 [2007]
Tụ Khuê thư viện tổng mục

Z1029 .T84 2007 SEA Cage

[2007]
Ức Trai di tập PL4378.9.N54776 U33 2007 SEA Cage [2007]
Vân Tiên cổ tích tân truyện PL4378.8 .V3518 2007 SEA Cage [2007]
Việt sử diễn âm PL4378.6 .V56 2007 SEA Cage [2007]
Xuân Hương thi sao phụ tạp sao PL4378.9.H5425 A6 2007 SEA Cage [2007]
Xuân Hương thi tập, phụ danh gia ca vịnh PL4378.9.H5425 A6 2007a SEA Cage [2007]
Title Call Number Date
Contes plaisants Annamites. Chuyện đời xưa uncatalogued 1888
Điện Biên Phủ DS553.3.D5 V6 1994 SEA Cage 1994
Le Guide saigonnais : annuaire pratique du commerce et de l'industrie Saigon-Cholon. DS558.S3 G8 SEA Cage [194-?]
Saïgon et ses environs; Cochinchine, DS558.S3 D5 SEA Cage [192-?]
Thơ Tản Đà PL4378.9.N519 A6 1989 SEA Cage 1989
Thơ tình Nguyễn Bính / người tuyển chọn, Lữ Huy Nguyên, Quang Huy PL4378.6 .N433 1991 SEA Cage 1991
Thơ Hồ Xuân Hương PL4378.9.H5425 A6 1991 SEA Cage 1991
Truyện cười dân gian Việt Nam : tranh truyện PN6222.V5 T7872 1989 SEA Cage 1989
Title Call Number Date
Dictionarium latino-annamiticum completum et novo ordine dispositum, cui accedit appendix praecipuas voces proprias cum brevi explicatione continens, auctore M.H. Ravier ... PL4376 .R3 SEA Cage 1880
Sách kinh Đức Mẹ hằng cứu giúp uncatalogued 1971
Thiên Chúa thánh giáo nhựt khóa uncatalogued 1965

List of Vietnamese ephemera

Title Call Number Date
La situation économique de l'Indo-Chine française / par Ch. Depincé DS33 SEA Deck 50 Cage 7 1860
Paul Mus Papers uncatalogued 1945-1949
USIA Cold War-era Vietnamese collection uncatalogued 1950s-1960s
Đất lành = Good land Newspaper Viet SEA Rare Cage 1975
Fort Indiantown Gap refugee camp collection, 1974-1975 (see further P&P holdings) SEA MSS 4 Viet SEA Cage 1974-1975